• יו"ר: פרופ' מחמוד אבו שקרה
  • מזכירה: פרופ' דפנה פארן
  • גזברית: פרופ' מרב לידר
  • חברי הועד: פרופ' אורי אלקיים, פרופ' משנה דורון רימר, ד"ר יולנדה בראון, פרופ' יעקב אבלין, פרופ' ליאורה הראל
  • עורך האתר: פרופ' משנה דורון רימר
מוסדות האיגוד הישראלי לראומטולוגיה

מבקר האיגוד:
פרופ' ראובן מדר

גזברית האיגוד:
ד"ר מרב לידר

ועדת מלגות:
פרופ' משה טישלר
פרופ' אורי אלקיים
ד"ר דפנה פארן

ועדה מדעית:
פרופ' חנן גור - יו"ר
פרופ' גדעון נשר
פרופ' פנחס השקס

ועדה אירגונית:
פרופ' משה טישלר
פרופ' אורי אלקיים

ועדת סילבוס:
פרופ' דן כספי
פרופ' מחמוד אבו-שקרה
ד"ר אלכסנדרה בלביר-גורמן
ד"ר הווי עמיטל

ועדת אינטרנט:
פרופ' ספי עוזיאל
פרופ' אורי אלקיים
ד"ר הלל סבין

ועדת בחינות:
פרופ' מחמוד אבו-שקרה, יו"ר