• יו"ר: פרופ' דפנה פארן
  • חברי הועד: פרופ' מרב לידר, ד"ר יולנדה בראון, ד"ר שירלי אורן, ד"ר דורון רימר, ד"ר ויקטוריה פורר, פרופ' פנחס השקס, פרופ' מחמוד אבו-שקרה
  • עורך האתר: פרופ' משנה דורון רימר
  • ועדת ביקורת: פרופ׳ דן כספי , פרופ' ראובן מדר, פרופ' פנינה לנגביץ
מוסדות האיגוד הישראלי לראומטולוגיה

מבקר האיגוד:
פרופ' ראובן מדר

גזברית האיגוד:
ד"ר מרב לידר

ועדת מלגות:
פרופ' משה טישלר
פרופ' אורי אלקיים
ד"ר דפנה פארן

ועדה מדעית:
פרופ' חנן גור - יו"ר
פרופ' גדעון נשר
פרופ' פנחס השקס

ועדה אירגונית:
פרופ' משה טישלר
פרופ' אורי אלקיים

ועדת סילבוס:
פרופ' דן כספי
פרופ' מחמוד אבו-שקרה
ד"ר אלכסנדרה בלביר-גורמן
ד"ר הווי עמיטל

ועדת אינטרנט:
פרופ' ספי עוזיאל
פרופ' אורי אלקיים
ד"ר הלל סבין

ועדת בחינות:
פרופ' מחמוד אבו-שקרה, יו"ר