• יו"ר: פרופ' דפנה פארן
  • חברי הועד: פרופ' מרב לידר, ד"ר יולנדה בראון, ד"ר שירלי אורן, פרופ' דורון רימר, ד"ר ויקטוריה פורר, פרופ' פנחס השקס, פרופ' מחמוד אבו-שקרה
  • עורך האתר: פרופ' דורון רימר
  • ועדת ביקורת: פרופ׳ דן כספי, פרופ' פנינה לנגביץ
מוסדות האיגוד הישראלי לראומטולוגיה

ועדת ביקורת:
פרופ׳ דן כספי, פרופ' פנינה לנגביץ

גזברית האיגוד:
ד"ר יולנדה בראון

ועדה מדעית:
פרופ' חנן גור - יו"ר
פרופ' גדעון נשר
פרופ' פנחס השקס

ועדת בחינות:
פרופ' מרב לידר