• יו"ר: פרופ' מחמוד אבו שקרה
  • מזכירה: פרופ' דפנה פארן
  • גזברית: פרופ' מרב לידר
  • חברי הועד: פרופ' אורי אלקיים, פרופ' משנה דורון רימר, ד"ר יולנדה בראון, פרופ' יעקב אבלין, פרופ' ליאורה הראל
  • עורך האתר: פרופ' משנה דורון רימר
מחקרים

ההשפעה של סקוקינומאב (קוסנטיקס)  בפסוריאזיס בינוני עד קשה של הקרקפת - תוצאות ממחקר פאזה 3

סקוקינומאב מפחית את חומרת הפסוריאזיס בקרקפת ומוביל להשגת ניקוי מוחלט של הנגעים העוריים בשיעור משמעותי של מטופלים בהשוואה לפלצבו

פסוריאזיס בינונית עד קשה של הקרקפת לא הוערכה במחקרים פרוספקטיביים במטופלים ללא פסוריאזיס בינונית עד קשה של שאר הגוף.

מטרת מחקר זה הייתה להעריך את היעילות והבטיחות של סקוקינומאב בפסוריאזיס בינונית עד קשה של הקרקפת.

מחקר כפול סמיות זה מסוג פאזה 3b נמשך 24 שבועות. במחקר השתתפו 102 מטופלים אשר חולקו ביחס של 1:1 לקבל סקוקינומאב בזריקה תת עורית במינון 300 מ"ג או פלצבו בתחילת המחקר, בשבוע 1, 2, 3 וכל ארבעה שבועות משבוע 4-20. משתנה היעילות העיקרי היה שיפור של 90% בציון PSSIי90 (Psoriasis Scalp Severity Index)  מתחילת המחקר ועד שבוע 12.

החוקרים מצאו כי בשבוע 12, PSSI90 (סקוקינומאב במינון 300 מ"ג לעומת פלצבו, 52.9% לעומת 2.0%) ותגובת 0 או 1 לפי ה-Investigator’s Global Assessment modified 2011 (סקוקינומאב במינון 300 מ"ג לעומת פלצבו, 56.9% לעומת 5.9%) היו גבוהים באופן מובהק סטטיסטית בקבוצת הסקוקינומאב לעומת קבוצת הפלצבו (p<0.001). בנוסף, יותר מטופלים באופן מובהק סטטיסטית השיגו ניקוי מוחלט של פסוריאזיס של הקרקפת בשבוע 12 בקבוצת הסקוקינומאב מאשר בקבוצת הפלצבו (35.3% לעומת 0%; p<0.001). הזמן החציוני להפחתה של 50% בציון PSSI היה 3.29 שבועות עם סקוקינומאב. הבטיחות של סקוקינומאב הייתה דומה לזו שנצפתה במחקרי פאזה 3 קודמים.

מגבלת המחקר היא שלא הייתה קבוצת השוואה בעלת טיפול פעיל.

החוקרים מסכמים כי סקוקינומאב יעיל ונסבל היטב במטופלים עם פסוריאזיס בינונית-קשה של הקרקפת.

מקור: 

Bagel, J. et al. The effect of secukinumab on moderate-to-severe scalp psoriasis:Results of a 24-week, randomized, double-blind, placebo-controlled phase 3b study J Am Acad Dermatol. 2017 Oct;77(4):667-674. doi: 10.1016/j.jaad.2017.05.033. Epub 2017 Aug 2

הדיוור נעשה בחסות חברת נוברטיס ישראל בע"מ.
המאמר המצורף אינו מטעם נוברטיס, הלינק למאמר הוא לאתר חיצוני.
נוברטיס ישראל בע"מ, שחם 36, רמת סיב, פתח תקוה טל. 03-9201101, פקס. 03-9223483

רופא/ה נכבד/ה למידע נוסף יש לעיין בעלון לרופא כפי שאושר ע"י משרד הבריאות הישראלי


Cos pso 22 18 Dec 2018

נושאים קשורים:  מחקרים,  מקומות קשים לטיפול בפסוריאזיס,  סקוקינומאב,  פסוריאזיס
תגובות