• יו"ר: פרופ' דפנה פארן
  • חברי הועד: פרופ' מרב לידר, ד"ר יולנדה בראון, ד"ר שירלי אורן, ד"ר דורון רימר, ד"ר ויקטוריה פורר, פרופ' פנחס השקס, פרופ' מחמוד אבו-שקרה
  • עורך האתר: פרופ' משנה דורון רימר
  • ועדת ביקורת: פרופ׳ דן כספי , פרופ' ראובן מדר, פרופ' פנינה לנגביץ
מחקרים

אין קשר בין תחליפי סידן במתן פומי לקלסיפיקציה של העורקים הכליליים בחולי דלקת פרקים שגרונית

מחקר פרוספקטיבי בדק את הקשר בין צריכה של תחליפי סידן במתן פומי לבין הסיכון לטרשת עורקים בקרב חולי דלקת פרקים שגרונית

טרשת עורקים (איור: אילוסטרציה)
טרשת עורקים (איור: אילוסטרציה)

מטרת החוקרים הייתה לבחון את הקשר בין תחליפי סידן הניתנים במתן פומי לקלסיפיקציה של העורקים הכליליים, בקרב חולי דלקת פרקים שגרונית שאינם חולים במחלות קרדיו-וסקולריות.

מחקר פרוספקטיבי של קבוצת חולי דלקת פרקים שגרונית שאינם ידועים כחולים קרדיו-וסקולריים. מנת תחליפי הסידן היומיים של החולים חושבה מתרופות מרשם ותרופות ללא מרשם שנטלו החולים בביקור הראשון (בדיקת הבסיס) ובביקורם השני (חציון - 20 חודשים, לאחר הביקור הראשון).

סידן בעורקים הכליליים, שהינו מדד של תרשת עורקים, הוערך על ידי טומוגרפיה ממוחשבת רבת גלאים (multi-detector row computed tomography) בבדיקת הבסיס ובביקור השלישי (חציון – 39 חודשים, לאחר הביקור הראשון). בוצעה הערכה של הקשר בין תחליפי סידן לסידן בעורקים הכליליים.

בקרב 145 חולי דלקת הפרקים השיגרונית שהשתתפו במחקר, 42 (28%) נטלו בבדיקת הבסיס כמות ששווה או שעולה על 1000 מ"ג של סידן ביום. ניקוד הסידן בעורקים הכליליים היה גבוה מ-100 יחידות ב- 44 חולים (30%) בבדיקת הבסיס וב-50 חולים (34%) בבדיקת המעקב. ניקוד גבוה מ-100 של סידן בעורקים הכליליים, בבדיקת הבסיס, נמצא בתדירות נמוכה, באופן מובהק, בקבוצה שצרכה יותר תחליפי סידן (≥ 1000 מ"ג ליום) לעומת הקבוצה שצרכה פחות תחליפי סידן (1000< מ"ג ליום) [יחס סיכויים – 0.28; רווח סמך 95%: 0.74-0.11]. הבדל זה נשאר מובהק גם כאשר בוצעה התאמה למשתנים מתערבים (confounders) רלוונטיים [יחס סיכויים 0.30; רווח סמך 95%: 0.93-0.09]. באופן דומה, בביקור המעקב השלישי, ניקוד גדול מ-100 של סידן בעורקים הכליליים נמצא בתדירות נמוכה יותר בקרב הקבוצה בה צרכו יותר לעומת הקבוצה בה צרכו פחות תחליפי סידן [יחס סיכויים – 0.41; רווח סמך 95%: 0.95-0.18]. עם זאת כאשר בוצעה התאמה למשתנים מתערבים המובהקות הסטטיסטית נעלמה [יחס סיכויים – 0.39; רווח סמך 95%: 1.12-0.14]. לא נמצאו קשרי גומלין בין תוצאות אלו לבין מין הנבדקים, ולא נמצא שינוי בניקוד הסידן בעורקים הכליליים לאורך הזמן.

החוקרים מסכמים כי בקרב קבוצת חולי דלקת הפרקים השיגרונית שנבדקה, צריכה מוגברת של תוספי סידן במתן אוראלי לא נמצאה קשורה לסיכון מוגבר לטרשת עורקים, שנבדקה על פי ניקוד הסידן בעורקים הכליליים.

מקור:
Geraldino-Pardilla, L., Dhaduvai, S., Giles, J. T., & Bathon, J. M. (2015). Lack of association of oral calcium supplementation with coronary artery calcification in rheumatoid arthritis. Arthritis & Rheumatology

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת פרקים שגרונית,  תחליפי סידן,  טרשת עורקים,  סידן בעורקים הכליליים
תגובות