• יו"ר: פרופ' מחמוד אבו שקרה
  • מזכירה: פרופ' דפנה פארן
  • גזברית: פרופ' מרב לידר
  • חברי הועד: פרופ' אורי אלקיים, פרופ' משנה דורון רימר, ד"ר יולנדה בראון, פרופ' יעקב אבלין, פרופ' ליאורה הראל
  • עורך האתר: פרופ' משנה דורון רימר
מחקרים

השמנת יתר משפיעה על ההיענות והתגובה לטיפול עם מעכבי TNF-α בדלקת מפרקים ספחתית

מחקר אירופי גדול מצא, כי השמנת יתר קשורה לפעילות דלקתית גבוהה בקו הבסיס ומשפיעה לרעה על משך הטיפול ועוצמת התגובה לטיפול במעכבי TNF-α

03.01.2017, 09:25
משקל יתר, השמנת יתר (צילום: אילוסטרציה)

מחקר זה נערך על מנת לחקור את ההשפעה של השמנת יתר על התגובה לסדרת הטיפול הראשונה עם מעכב TNF-α בקרב מטופלים עם דלקת מפרקים ספחתית (psoriatic arthritis - PsA) שהיו במעקב שגרתי.

נערך מחקר עוקבה תצפיתי שהתבסס על המרשמים הביולוגיים של דנמרק (DANBIO) ואיסלנד (ICEBIO). בוצעו עקומות קפלן-מאייר וניתוחי רגרסיה לוגיסטית ע"ש קוקס כדי לחקור את ההשפעה של השמנת יתר (BMI≥30 ק"ג/מ"ר) על ההיענות והתגובה לטיפול במעכבי TNF-α לאחר שישה חודשי טיפול, לפי שיפור של 20%, 50% או 70% בקריטריוני הקולג' האמריקאי לראומטולוגיה (ACR) וקריטריוני האיגוד האירופאי לראומטולוגיה (EULAR). ניתוחים של תתי-קבוצות בחנו את ההשפעה של השמנת יתר לפי מין, סוג מעכב TNF-α ולאום.

מבין 1,943 מטופלים עם PsA שאותרו במרשמים הביולוגיים והיו עם מידע זמין לגבי ה- BMI שלהם (193 איסלנדים ו-1,750 דנים), 32% (408 מטופלים) היו עם השמנת יתר. חציון תקופת המעקב היה 1.5 שנים (טווח בין רבעוני [IQRי]: 0.5-3.9).

מטופלים עם השמנת יתר היו עם פעילות דלקתית גבוהה יותר בקו הבסיס בהשוואה למטופלים ללא השמנת יתר, אשר התבטאה בין השאר בציון גבוה יותר במדד הפעילות הדלקתית ב-28 מפרקים (DAS28י) (4.6 [סטיית תקן: 1.2] לעומת 4.4 [1.2]), חציון רמות CRPי(9 מ"ג/ליטר [IQR: 5-19] לעומת 7 מ"ג/ליטר [3-18) ורמות הכאב בסולם חזותי-אנלוגי (66 מ"מ [IQR: 48-76] לעומת 60 מ"מ [38-74]) (p<0.05 עבור כולם).

ההיענות לטיפול במעכבי TNF-α היתה קצרה יותר אצל מטופלים עם השמנת יתר, בפרט בקרב גברים, כאשר חציון השימוש במעכבי TNF-α עמד על 2.5 שנים (95% רווח בר סמך: 1.7-3.2) בקרב מטופלים עם השמנת יתר ו-5.9 שנים (4.1-7.7) בקרב מטופלים ללא השמנת יתר (p<0.01).

תגובה טובה או מתונה לפי קריטריוני EULARי(EGOM) הושגה לאחר שישה חודשי טיפול על ידי 55% מהמטופלים עם השמנת יתר ו-65% מהמטופלים ללא השמנת יתר (p=0.02). ניתוחים רבי-משתנים מצאו כי השמנת יתר הגבירה את הסיכון להפסקת הטיפול במעכבי TNF-α (יחס סיכון: 1.6, 95% רווח בר סמך: 1.3-2.0) והפחיתה את הסיכוי לתגובת EGOM (יחס סיכויים: 0.47, 0.29-0.72).

ההשפעה של השמנת היתר נצפתה בקרב גברים ונשים יחד, בכל סוגי מעכבי ה-TNF-α ובכל הלאומים.

מחקר זה הוכיח, כי השמנת יתר קשורה לפעילות דלקתית גבוהה וככל הנראה מקטינה את התגובה וההיענות לטיפול במעכבי TNF-α עבור PsA.

מקור:
Pil Højgaard, Bente Glintborg, Lars Erik Kristensen, Bjorn Gudbjornsson, Thorvardur Jon Love, and Lene Dreyer
The influence of obesity on response to tumour necrosis factor-α inhibitors in psoriatic arthritis: results from the DANBIO and ICEBIO registries; Rheumatology (2016) 55 (12): 2191-2199 doi:10.1093/rheumatology/kew326

נושאים קשורים:  מחקרים,  מעכבי TNF,  מעכב TNF-α,  השמנת יתר,  דלקת מפרקים ספחתית,  היענות לטיפול,  תגובה לטיפול ביולוגי,  פעילות דלקתית,  DAS28,  EULAR,  EGOM
תגובות