• יו"ר: פרופ' מחמוד אבו שקרה
  • מזכירה: פרופ' דפנה פארן
  • גזברית: פרופ' מרב לידר
  • חברי הועד: פרופ' אורי אלקיים, פרופ' משנה דורון רימר, ד"ר יולנדה בראון, פרופ' יעקב אבלין, פרופ' ליאורה הראל
  • עורך האתר: פרופ' משנה דורון רימר
מחקרים

יעילות השימוש ב-NSAID's לטיפול בספונדילוארתריטיס אקסיאלית

שיעורי התגובה של חולי AS וחולי axSpA לטיפול NSAIDs היה דומה, אך סימני דלקת אובייקטיבים לא השתנו לאחר ארבעה שבועות טיפול

15.01.2017, 11:47
תרופות, גלולות (צילום: אילוסטרציה)

NSAIDs מהווים את הקו הטיפולי הראשון בספונדילוארתריטיס אקסיאלית (axSpA). שיעור המטופלים המגיבים לטיפול זה וההבדלים בין חולי AS לחולי axSpA לא רדיוגרפי (nr-axSpA) בהיבט זה לא נבחנו נכון להיום.

המחקר הנוכחי בחן את שיעור המטופלים עם AS ו-nr-axSpA שמגיבים למינון המומלץ של NSAIDs.

במחקר השתתפו 50 מטופלים בקבוצת ה-AS ו-50 מטופלים בקבוצת ה-nr-יaxSpA. המטופלים שהוכללו במחקר לא קיבלו טיפול anti-TNF בעבר והיו עם ציון BASDAI≥4 עם טיפול ב-NSAIDs במינון שאינו מרבי.

במסגרת המחקר, אם ציון BASDAI נותר≥4 לאחר השבוע הראשון של המחקר התווסף לטיפול NSAID שני. בשלושה השבועות הנוספים של מחקר הומלץ למטופלים ליטול מינון NSAIDs מרבי אך התאפשר להם להפחית במינון במידה והייתה סבילות נמוכה לטיפול או שיפור קליני.

MRI של מפרק הסקרו-אליאק בוצע בתחילת המחקר ולאחר ארבעה שבועות.

תוצאות המחקר הראו, כי לאחר ארבעה שבועות טיפול ב-NSAIDs נצפה שיפור בכלל התוצאים פרט למדדי CRP ו-MRI ללא הבדל בין קבוצת ה-AS לקבוצת ה-nr-axSpA.

שיעורי תגובה ורמיסיה חלקית על פי מדד ASAS40י(Assessment of SpondyloArthritis international Society 40) היו 35% ו-16%, בהתאמה, לאחר ארבעה שבועות. באותה נקודת זמן, ציון BASDAI≥4 עדיין נצפה ב-44% מהמטופלים שמתוכם 30% נטלו מינון מופחת של NSADIsי(38% הפחיתו מינון עקב אי סבילות לטיפול).

רק 13% מהמטופלים המשיכו ליטול NSAIDs במינון מרבי במשך כל תקופת המעקב, אך לא נצפה הבדל ביעילות הטיפול בין מטופלים אלו למטופלים שהפחיתו מינון.

מסקנת החוקרים היא, שלמטופלים עם AS ו-nr-axSpA שיעורי תגובה דומים לטיפול ב-NSAIDs בעוד שסימני דלקת אובייקטיבים לא השתנו לאחר ארבעה שבועות טיפול. רק שיעור קטן מהחולים היה מוכן ליטול מינון מרבי לאורך תקופת המעקב ומעל 40% מהמטופלים נותרו מועמדים לטיפול בחוסמי TNF.

תוצאות מחקר זה יכולות להשפיע על תבניתם של מחקרים עתידיים.

מקור:
Baraliakos, X. et al. (2016) Rheumatology. 56(1), 95.

נושאים קשורים:  מחקרים,  ankylosing spondylitis,  nr-axSpR,  spondyloarthritis,  NSAIDs,  TNF blockers,  ספונדילוארתריטיס אקסיאלית
תגובות