• יו"ר: פרופ' מחמוד אבו שקרה
  • מזכירה: פרופ' דפנה פארן
  • גזברית: פרופ' מרב לידר
  • חברי הועד: פרופ' אורי אלקיים, פרופ' משנה דורון רימר, ד"ר יולנדה בראון, פרופ' יעקב אבלין, פרופ' ליאורה הראל
  • עורך האתר: פרופ' משנה דורון רימר
מחקרים

דלקת ריאות הנגרמת על ידי פנאומוקוק נפוצה בקשישים בפולין, אך ניתנת למניעה חיסון

במחקר שנערך בפולין נמצא, כי קרוב לרבע מהמבוגרים בגילאי 50 ומעלה חלו בדלקת ריאות, אשר מקורה לרוב בסרוטיפים של פנאומוקוק המכוסים בחיסון PCV-13; שכיחות המחלה עולה עם הגיל

26.02.2017, 07:00
חיידק streptococcus pneumoniae, דלקת ריאות (הדמיית אילוסטרציה)

דלקת ריאות הנרכשת בקהילה (Community-acquired pneumonia -י CAP) שנגרמת על ידי החיידק Streptococcus pneumoniae מביאה לשיעורים ניכרים של תחלואה ותמותה בקרב קשישים.

מחקר זה העריך את ההיארעות של CAP, CAP שאושרה בצילום חזה (CXR+CAPי), CAP עם תרבית חיובית ל-S. pneumoniaי, CAP שאושרה בצילום חזה עם תרבית חיובית ל-S. pneumonia ותפוצת סרוטיפ
S. pneumonia, בקרב 46,000 מבוגרים בסיכון בגילאי 50 ומעלה המתגוררים במחוז כשאנוב בפולין.

בין ינואר 2010 לינואר 2012, כל המוסדות המספקים שירותי בריאות אמבולטוריים ואשפוז במחוז כשאנוב גייסו את כל המטופלים שהיו עם חשד ל-CAP, אשר הסכימו להשתתף במחקר. בוצעו הערכות של צילומי חזה ודגימות שתן, דם וכיח, וחושבו שיעורי ההיארעות השנתית.

נוכחות CAP עם תרבית חיובית ל-S. pneumonia ו/או תפוצת סרוטיפ
S. pneumonia נקבעו בעזרת מערך איתור אנטיגן בשתן, אשר מסוגל לאתר את הסרוטיפים של פנאומוקוק אשר מכוסים תחת החיסון נגד 13 זני פנאומוקוק (13-valent pneumococcal vaccineי– PCV-13) ובעזרת BinaxNOW® ו/או תרביות מיקרוביולוגיות.

מבין 5,055 מבוגרים שגויסו למחקר, 1,195 (23.7%) אובחנו עם CAP ו-1,166 (23.4%) היו עם CXR+CAP. החיידק S. pneumoniae אובחן בקרב 144 (12.1%) מטופלים מעוקבת ה-CAP ו-131 (11.2%) מטופלים מעוקבת ה-CXR+CAP.

שיעורי ההיארעות השנתיים של CAP היו 12.8 מקרים ל-1,000 תושבים; CXR+CAPי – 12.5 מקרים ל-1,000 תושבים; CAP עם תרבית חיובית ל-
S. pneumoniaי– 1.6 מקרים ל-1,000 תושבים; CAP שאושרה בצילום חזה עם תרבית חיובית ל-S. pneumoniaי– 1.4 מקרים ל-1,000 תושבים.

מבין המטופלים בעוקבת CXR+CAPי, 39.7% היו בגילאי 50-64 ו-60.3% היו בגילאי 65 ומעלה. שיעורי ההיארעות עלו באופן כללי עם הגיל.

הסרוטיפים הנפוצים ביותר של פנאומוקוק בקרב מטופלים עם CAP שאושרה בצילום חזה עם תרבית חיובית ל-S. pneumonia היו 3 (15 מטופלים), 23Fי (10 מטופלים), 18Cי(9 מטופלים) ו-9Vי(6 מטופלים).

לסיכום, CAP הנגרמת מסרוטיפים המכוסים תחת החיסון PCV-13 הינה מקור לתחלואה בקרב מבוגרים בגילאי 50 ומעלה בפולין. ניתן יהיה להפחית את שיעורי תחלואה זו על ידי הגברת הנגישות לחיסונים נגד פנאומוקוק.

מקור:
Harat R, Alexander R, Gray S, Gutterman EM, Pluta J, Pride M, Shite S, Fijolek J, Kozub J. Prospective, population-based surveillance of the burden of Streptococcus pneumoniae in community-acquired pneumonia in older adults, Chrzanów County, Poland, 2010 to 2012
Pneumonol Alergol Pol. 2016;84(2):95-103. doi: 10.5603/PiAP.2016.0007.

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת ריאות הנרכשת בקהילה,  Streptococcus pneumoniae,  קשישים,  תרבית חיידקים,  צילום חזה,  חיסון פנאומוקוק,  PCV-13,  חיסונים