• יו"ר: פרופ' מחמוד אבו שקרה
  • מזכירה: פרופ' דפנה פארן
  • גזברית: פרופ' מרב לידר
  • חברי הועד: פרופ' אורי אלקיים, פרופ' משנה דורון רימר, ד"ר יולנדה בראון, פרופ' יעקב אבלין, פרופ' ליאורה הראל
  • עורך האתר: פרופ' משנה דורון רימר
מחקרים

טיפול עם מעכבי TNF-α ואובאיטיס קדמית בחולי דלקת מפרקים מקשחת

החוקרים מצאו כי אדלימומאב ואינפליקסימאב יותר יעילות מאטנרספט בהפחתת שיעורי אובאיטיס קדמית בחולי דלקת מפרקים מקשחת

Uveitis, אובאיטיס, מחלת עיניים (צילום: אילוסטרציה)

טיפול עם מעכבי  TNF-α נמצא כמפחית שיעורי אובאיטיס קדמית (AU) בחולים עם דלקת מפרקים מקשחת (AS). מטרת מחקר זה הייתה להשוות את ההשפעה של אדלימומאב (ADA), אינפליקסימאב (IFX) ואטנרספט (ETN) על היארעות AU בחולי AS באמצעות נתונים מהעולם האמיתי.

במחקר הוכללו חולי AS שהתחילו טיפול עם ADA,יETN או IFX כמעכב ה-TNF הראשון שלהם בין ינואר 2003 לדצמבר 2010. מידע נלקח ממאגר ה-Swedish Rheumatology Quality Register. שיעורי AU, המבוססים על ביקורים אצל רופא עיניים ו-10 קודים בינלאומיים ל-AU נלקחו על ידי קישור למאגר ה-Swedish National Patient Registry. עבור כל מעכב TNF, שיעורי AU בשנתיים לפני תחילת הטיפול ובשנתיים לאחר תחילתו הושוו. בתת הקבוצה של חולים שהיו ללא AU בשנתיים לפני תחילת טיפול עם מעכב TNF בוצעה השוואה של הסיכון לאירוע AU ראשון.

1,365 חולים עם AS הוכללו בעבודה (406 נטלו ADA,י354 נטלו ETN ו-605 נטלו IFX). בהשוואה לשיעורי טרום-טיפול החוקרים מצאו הפחתה בשיעור ה-AU הכללי בחולי שנטלו ADA ו-IFX ועלייה בשיעור בחולים שנטלו ETN. יחס הסיכונים המתוקנן ל-AU ב-1,127 החולים שהיו ללא AU בשנתיים לפני תחילת טיפול עם מעכב TNF היה גבוה באופן מובהק סטטיסטית בקבוצת ה-ETN לעומת קבוצת ה-ADA (יחס סיכונים 3.86, רווח בר-סמך 95% 1.85-8.06) ולעומת קבוצת ה-IFX (יחס סיכונים 1.99, 1.23-3.22) בעוד שיחס הסיכונים עבור IFX לעומת ADA לא נמצא כמובהק סטטיסטית.

מסקנת החוקרים היא כי ישנו הבדל בהשפעה על הסיכון ל-AU בין מעכבי ה-TNF השונים עם יתרון מובהק ל-ADA ו-IFX על ETN.

מקור: 

Elisabeth, L. et al. (2017) Annals of The Rheumatic Diseases. 76(9).

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת מפרקים מקשחת,  אנקילוזינג ספונדילטיס,  אינפליקסימאב,  אטנרספט,  אדלימומאב,  אובאיטיס,  TNF
תגובות