• יו"ר: פרופ' מחמוד אבו שקרה
  • מזכירה: פרופ' דפנה פארן
  • גזברית: פרופ' מרב לידר
  • חברי הועד: פרופ' אורי אלקיים, פרופ' משנה דורון רימר, ד"ר יולנדה בראון, פרופ' יעקב אבלין, פרופ' ליאורה הראל
  • עורך האתר: פרופ' משנה דורון רימר
מחקרים

טרשת רב-מערכתית קשורה לשיעורי אבטלה גבוהים ופריון עבודה נמוך

מחקר אוסטרלי בהשתתפות קרוב ל- 500 מטופלים עם טרשת רב-מערכתית מצא כי מטופלים אלו נוטים לפרוש ממעגל התעסוקה כ-13 שנים לפני גיל הפרישה הממוצע, וכי למטופלים אלו פריון עבודה נמוך בשעת העבודה ושיעורי היעדרות גבוהים

20.02.2018, 10:17
טרשת נפוצה (אילוסטרציה)

מחקר זה בוצע במטרה להעריך את פריון העבודה (work productivity) של מטופלים עם טרשת רב-מערכתית (systemic sclerosis - SS) ואת הנטל הכלכלי של מחלה זו.

מטופלים עוקבים עם SS גויסו למחקר העוקבה האוסטרלי על טרשת רב-מערכתית. המטופלים נדרשו למלא שאלונים להערכת תעסוקה (שאלון הפרעות בפריון ותפקוד העובדים ושאלון שנוצר עבור מחקר זה) ושאלון עם 36 פריטים להערכת איכות החיים הקשורים לבריאות (health-related quality of life - HRQoL). מודלים של רגרסיה לינארית שימשו לקביעת גורמים הקשורים לפריון העבודה.

מבין 476 מטופלים שהשיבו לשאלונים, 55.2% מהמשיבים שהיו מתחת לגיל 65 היו בעלי תעסוקה. מטופלים מובטלים היו מבוגרים יותר בזמן מילוי השאלונים (57.1 לעומת 53.7 שנים, p<0.001) ועם מחלה ממושכת יותר, החל מההתייצגות הראשונה של SSי(16.2 לעומת 14.9 שנים, p=0.01), בהשוואה למטופלים עובדים. הגיל הממוצע לאובדן התעסוקה היה נמוך ב-13.2 שנים בהשוואה לגיל הפרישה הממוצע באוסטרליה. מבין המשיבים שעבדו בשבוע הקודם למילוי השאלונים, 16.0% דיווחו על היעדרות מהעבודה בגלל SS, שהתבטאה בהחסרה של 32.9% משבוע העבודה בממוצע. פריון ירוד בזמן העבודה היה אחראי ל- 22% משבוע העבודה של משיבים אלו.

העלויות השנתיות למטופלים כתוצאה מאבטלה ופריון נמוך הגיעו בסך הכל ל- 67,595.40 דולרים אוסטרליים. גורמים שנקשרו באופן בלתי תלוי לירידה בפריון העבודה היו נוכחות דלקת בסינוביום ותסמיני יובש, בעוד שהשכלה שלישונית הגנה מפני פגיעה בתעסוקה. מטופלים עם HRQoL היו עם פריון עבודה נמוך.

טרשת רב-מערכתית קשורה לשיעורי אבטלה גבוהים ופריון עבודה נמוך, אשר מביאים לנטל כלכלי גבוה ואיכות חיים ירודה. הגברת המודעות וזיהוי גורמים הניתנים לניהול הינן דרכים אפשריות להפחתת נטל זה.

מקור: 

Work productivity in systemic sclerosis, its economic burden and association with health-related quality of life
Rheumatology,kex362, https://doi.org/10.1093/rheumatology/kex362
Published: 09 October 2017

נושאים קשורים:  מחקרים,  טרשת רב מערכתית,  פריון בעבודה,  מחלה ותעסוקה,  אבטלה,  החסרת ימי עבודה,  נטל כלכלי,  כלכלת רפואה
תגובות