מטרת המחקר הייתה לבחון תוצאים לאחר לפחות 10 שנים מביצוע ניתוח Osteotomy במפרק המרחשת (Acetabulum) במטופלים עם דלקת פרקים ניוונית מתקדמת (Advanced Osteoarthritis).

סך של 46 מפרקי אגן שהוחלפו ב-44 מטופלים עם דלקת פרקים ניוונית מתקדמת שעברו את הניתוח הנ"ל בין 1992-2006 הוערכו באופן היסטורי. הגיל הממוצע של המטופלים בזמן הניתוח היה 47.5 שנים, וזמן המעקב החציוני היה 4.7 ± 16.9 שנים. זמן ההישרדות הוערך בעזרת עקומות Kaplan-Meier וגורמי הסיכון הנלווים לתוצא העיקרי, ניתוח נוסף להחלפה מלאה של המפרק (Total Hip Arthroplasty) לאחר פחות מ-15 שנים לאחר הניתוח המקורי, הוערכו. בזמן הפגישה האחרון לתקופת המעקב מילאו המטופלים את השאלונים The Oxford Hip Score ו-University of California, Los Angeles Activity Score שנכנסו גם הם להערכה הסופית.

שיעורי ההשרדות לאחר 15 ו-20 שנים מהניתוח עמדו על 80% ו-59%, בהתאם. ניתוחים רבי-משתנים של המידע הראו ש-BMI הגדול מ-24 ק"ג/מ2 (p=0.034, יחס הסיכויים 1.72) היה קשור באופן משמעותי לתוצא העיקרי, באופן בלתי תלוי. ל-31 מהמטופלים שעברו 32 ניתוחי אגן בו נשמרו המפרקים המקוריים, הציונים במבדקים בזמן המעקב הסופי עמדו על 5 ± 41 ו-1.8 ± 5.2, בהתאם. ציונים אלו תאמו (p=0.28 ו-p=0.215 בהתאמה) לתוצאות המבדקים בקרב 13 מטופלים שעברו 14 ניתוחי אגן עם החלפה מלאה של המפרק (8.7 ± 38 ו-1.4 ± 5.8, בהתאמה).

מקור: 

Hamai S. et al (2018). Orthopedics. 2018;41(5):300-305;