• יו"ר: פרופ' מחמוד אבו שקרה
  • מזכירה: פרופ' דפנה פארן
  • גזברית: פרופ' מרב לידר
  • חברי הועד: פרופ' אורי אלקיים, פרופ' משנה דורון רימר, ד"ר יולנדה בראון, פרופ' יעקב אבלין, פרופ' ליאורה הראל
  • עורך האתר: פרופ' משנה דורון רימר
מחקרים

גורמי סיכון למשבר כלייתי בחולי טרשת העור

חולי טרשת העור יכולים להרוויח ממעקב אחר לחץ דם, נוכחות חלבון בשתן ו-eGFR על מנת לזהות ולהתערב במשברים כלייתים מוקדמים

UVA/UVA1 phototherapy and PUVA photochemotherapy in connective tissue diseases and related disorders: a research based review, BMC Dermatology 2004, 4:11. doi:10.1186/1471-5945-4-11

טרשת העור (Systemic Sclerosis – SSc) היא מחלה של נוגדנים עצמיים, רקמת צלקת ותהליכים דלקתיים של כלי הדם (Vasculopathy). משבר כלייתי בטרשת העור הוא אחד מהסיבוכים הכי חמורים. חשיפה לסטרואידים, נוכחות של נוגדנים מסוג anti-RNA Polymerase IIIי(ARA), עור עבה וחיכוך משמעותי של הגידים מהווים גורמי סיכון ידועים להתפתחות עתידית של משבר כלייתי. זיהוי של מאפיינים קליניים ומעבדתיים נוספים יכול להרחיב לשפר את האבחון והצפי למחלה זו.

המחקר התבצע כמחקר היסטורי ממידע שנקלח מתיקים אלקטרוניים צבאיים בין 2005 ל-2016 בהם הושוו מאפיינים דמוגרפיים, קליניים ותוצאות מעבדה של 31 חולי טרשת העור שפיתחו משבר כלייתי  בהשוואה ל-322 חולי טרשת העור שלא פיתחו מחלה כלייתית ושימשו כמקרי ביקורת.

לאחר תיקון לערפלנים אפשריים, המאפיניים הבאים בעת אבחון טרשת העור היו קשורים להתפתחות עתידית של משבר כלייתי – נוכחות חלבון בשתן (Proteinuria)י(p<0.001, יחס הסיכויים 183, רווח בר-סמך 95%: 19.1-1750), אנמיה (p=0.001, יחס הסיכויים 9.9, רווח בר-סמך 95%: 2.7-36.2), יתר לחץ דם (p<0.001), יחס הסיכויים 13.1, רווח בר-סמך 95%: 4.7-36.6), מחלת כליות כרונית (p=0.008, יחס הסיכויים 20.7, רווח בר-סמך 95%: 2.2-190.7), שקיעת דם מוגברת (p<0.001, יחס הסיכויים 14.3, רווח בר-סמך 95%: 4.8-43.0), תרומבוציטופניה (p=0.03, יחס הסיכויים 7.0, רווח בר-סמך 95%: 1.2-42.7), תת-תריסיות (p=0.01, יחס הסיכויים 2.8, רווח בר-סמך 95%: 1.2-6.7), נוגדנים כנגד Anti-Roי(p=0.003), יחס הסיכויים 3.9, רווח בר-סמך 95%: 1.6-9.8) ו-ARAי(p=0.02, יחס הסיכויים 4.1, רווח בר-סמך 95%: 1.2-13.8).

שלושה גורמי סיכון או יותר בעת האבחנה הראשונית של המחלה היו רגישים (77%) ומאד סגוליים (97%) להתפתחות עתידית של משבר כלייתי. לאף אחד ממקרי הביקורת לא היו ארבעה גורמי סיכון או יותר. יש צורך במחקרים עתידיים על אוכלוסיה בסיכון זו.

מקור: 

Gordon S.M. et al (2018). The Journal of Rheumatology January 2019, 46 (1) 85-92;

נושאים קשורים:  מחקרים,  טרשת העור,  משבר כלייתי,  גורמי סיכון,  מחקר עוקבה,  מחקר היסטורי
תגובות