• יו"ר: פרופ' מחמוד אבו שקרה
  • מזכירה: פרופ' דפנה פארן
  • גזברית: פרופ' מרב לידר
  • חברי הועד: פרופ' אורי אלקיים, פרופ' משנה דורון רימר, ד"ר יולנדה בראון, פרופ' יעקב אבלין, פרופ' ליאורה הראל
  • עורך האתר: פרופ' משנה דורון רימר
כנסים

The 7th Rabin Medical Center Interdisciplinary Conference in Rheumatology

18 בספטמבר 2019 |

The air in the rheum: interface of
pulmonary diseases and
rheumatology

כנס של פרופ׳ יאיר מולד

נושאים קשורים:  כנסים
תגובות