• יו"ר: פרופ' מחמוד אבו שקרה
  • מזכירה: פרופ' דפנה פארן
  • גזברית: פרופ' מרב לידר
  • חברי הועד: פרופ' אורי אלקיים, פרופ' משנה דורון רימר, ד"ר יולנדה בראון, פרופ' יעקב אבלין, פרופ' ליאורה הראל
  • עורך האתר: פרופ' משנה דורון רימר
וידאו

Chronic Urticaria Problems & Solutions

Prof. Marcus Maurer | Charité Universitätsmedizin Berlin - Presentation from the ISDV congress, 2019

Prof. Marcus Maurer Director of Research, Department of Dermatology and Allergy, Charité – Universitätsmedizin Berlin Presentation from the ISDV congress, 2019

לעלון לרופא/ה לחץ כאן >>

נושאים קשורים:  וידאו