• יו"ר: פרופ' מחמוד אבו שקרה
  • מזכירה: פרופ' דפנה פארן
  • גזברית: פרופ' מרב לידר
  • חברי הועד: פרופ' אורי אלקיים, פרופ' משנה דורון רימר, ד"ר יולנדה בראון, פרופ' יעקב אבלין, פרופ' ליאורה הראל
  • עורך האתר: פרופ' משנה דורון רימר
וידאו

Psoriasis - not just a skin disease: a look through the eyes of the Rheumatologist

Dr. Daniel Aletaha | Medical University of Vienna - Presentation from the ISDV congress ,2019

Dr.Daniel Aletah rheumatologist and acting head of the Division of Rheumatology at the Medical University of Vienna Presentation from the ISDV congress, 2019

לעלון לרופא/ה  לחץ כאן >>

נושאים קשורים:  וידאו