• יו"ר: פרופ' מחמוד אבו שקרה
  • מזכירה: פרופ' דפנה פארן
  • גזברית: פרופ' מרב לידר
  • חברי הועד: פרופ' אורי אלקיים, פרופ' משנה דורון רימר, ד"ר יולנדה בראון, פרופ' יעקב אבלין, פרופ' ליאורה הראל
  • עורך האתר: פרופ' משנה דורון רימר
מחקרים

שיפור בתוצאים במטופלים עם מחלת כליות הקשורה לזאבת – מחקר בקרב תושבי סין

התוצאים של מטופלים סיניים עם מחלת כליות הקשורה לזאבת השתפרו בין 1994-2010. ביחד עם השימוש המוגבר בטיפולים המקובלים, שיעורי נסיגת המחלה התגברו ושיעורי השנות המחלה פחתו

כליות (אילוסטרציה)

מטרת המחקר הייתה להעריך כיצד התוצאים ארוכי הטווח השתנו בעשורים האחרונים בקרב מטופלים סינים עם מחלת כליות הקשורה לזאבת (Lupus Nephritis). המגמות בהתייצגות המטופלים, דפוסי הטיפול ואיכות הטיפול הוערכו.

במחקר זה, עוקבה של מטופלים עם מחלת כליות הקשורה לזאבת [אישוש בביופסיה] (1,945 מטופלים) החל מינואר 1994 ועד דצמבר 2010 נכללה בניסוי זה. משטרי הטיפול, תגובה לטיפול, הישנות המחלה ותוצאים כלייתיים הוערכו בתקופות זמן שונות (1994-1998, 1999-2004 ו-2005-2010).

בתקופות מאוחרות יותר משך המחלה היה קצר יותר. ערך קריאטינין וכרוניות המחלה היו פחותים בעת ביצוע הביופסיה והחולים נהנו ממעקב יותר תכוף. המטופלים היו בעלי סיכוי גדול יותר לקבל טיפולים עדכניים שכללו Cyclophosphamide, Mycophenolate Mofetil וטיפול משולב. מטופלים בתקופות זמן מואחרות יותר היו בעלי סיכוי גבוה יותר להשגת הפוגה במחלה (p<0.001) ובעלי סיכוי נמוך יותר להתלקחות כלייתית (p=0.007). שיעור שרידות הכלייה בתקופות הזמן השונות עמד על 92.6%, 90.6% ו-94.3% בין 1994-1998, 1999-2004 ו-2005-2010, בהתאמה.

הסיכון החמש-שנתי להגיע למחלת כליות סופנית לא השתנה בשתי תקופות הזמן הראשונות אבל היה נמוך באופן משמעותי בין 2005-2010 (יחס הסיכונים 0.4, רווח בר-סמך 95%: 0.52-0.98, p=0.04). נזק כלייתי בעת ביצוע הביופסיה היה קשור באופן בלתי תלוי לתוצאים פחותים.

מקור: 

Shao S.J et al (2019). The Journal of Rheumatology August 2019, 46 (8) 912-919;

נושאים קשורים:  מחקרים,  זאבת,  מחלת כליות,  אפידימיולוגיה
תגובות