• יו"ר: פרופ' דפנה פארן
  • חברי הועד: פרופ' מרב לידר, ד"ר יולנדה בראון, ד"ר שירלי אורן, ד"ר דורון רימר, ד"ר ויקטוריה פורר, פרופ' פנחס השקס, פרופ' מחמוד אבו-שקרה
  • עורך האתר: פרופ' משנה דורון רימר
  • ועדת ביקורת: פרופ׳ דן כספי , פרופ' ראובן מדר, פרופ' פנינה לנגביץ
מחקרים

היעילות בעולם האמיתי של סקוקינומאב במטופלים עם axSpA

השפעת הטיפול בסקוקינומאב על תוצאים קליניים במטופלים עם ספונדילוארתרופטיות אקסיאליות

18.09.2019, 10:16

נכון להיום חסרות ראיות מהעולם האמיתי בנוגע לחשיפה לסקוקינומאב, תוצאי הטיפול עם התרופה ושיעור המשך הטיפול בקרב מטופלים עם ספונדילוארתרופטיות אקסיאליות (axSpA). מטרת המחקר הייתה להעריך את שיעור מטופלי ה-axSpA עם פעילות מחלה נמוכה לפי ציון BADSAI (קטן מ-4) ומחלה בלתי-פעילה לפי ציון ASDAS (קטן מ-1.3) לאחר שישה חודשי טיפול עם סקוקינומאב. המחקר בוצע במספר מדינות באירופה. תוצאים משניים כללו השוואה של מאפייני בסיס של המטופלים, ציוני BADSAI<4 ו-ASDAS<1.3 מתוקננים ל-LUNDEX ושאינם מתוקננים, שיעור המשך טיפול וזמן חציוני עד להפסקת טיפול (בשל אובדן יעילות או תופעות לוואי) בין מטופלים נאיביים ל-DMARDS ביולוגיים למטופלים שאינם נאיביים ובין מאגרי הנתונים השונים שבוצע בהם שימוש לטובת המחקר.

החוקרים אספו נתונים ממאגרי מידע מ-12 מדינות אירופאיות. החוקרים כללו 1,556 מטופלים עם axSpA. ציון BADSAI הקטן מ-4 לאחר שישה חודשים הושג על ידי 49% מהמשתתפים וציון ADSAI הקטן מ-1.3 הושג על ידי 9% מהמשתתפים. לעומת מטופלים שטופלו בעבר עם DMARDS ביולוגיים, מטופלים נאיביים היו בעלי משך מחלה קצר יותר, פעילות מחלה בסיסית גבוהה יותר, שיעור גבוה יותר מתוכם היו גברים ושיעור גבוה יותר השיגו BADSAI הקטן מ-4 אך לא ADSAI הקטן מ-1.3 (ציונים מתוקניים ושאינם מתוקניים). שיעור המשך הטיפול היה גבוה יותר בקרב מטופלים נאיביים מאשר אלו שאינם נאיביים. 83% ממשתפי המחקר התמידו בטיפול לאחר שישה חודשים.

החוקרים מסכמים כי במחקר זה מודגמת היעילות בעולם האמיתי של סקוקינומאב במטופלים עם axSpA וממצאים אלו מתווספים לגוף הראיות הקיים ממחקרים קליניים אקראיים בנוגע ליעילות הטיפול.

מקור: 

Mease, P. et al. (2019) EULAR

נושאים קשורים:  מחקרים,  סקוקינומאב,  ספונדילוארתרופטיות אקסיאליות,  יעילות,  עולם אמיתי