• יו"ר: פרופ' מחמוד אבו שקרה
  • מזכירה: פרופ' דפנה פארן
  • גזברית: פרופ' מרב לידר
  • חברי הועד: פרופ' אורי אלקיים, פרופ' משנה דורון רימר, ד"ר יולנדה בראון, פרופ' יעקב אבלין, פרופ' ליאורה הראל
  • עורך האתר: פרופ' משנה דורון רימר
מחקרים

השפעת סקוקינומאב על איכות חיים בחולי דלקת חוליות מקשחת

באנליזה משולבת זו של שלושה מחקרים קליניים אקראיים הוערכה השפעת סקוקינומאב על איכות חיים הקשורה בבריאות במטופלים עם דלקת חוליות מקשחת

24.11.2019, 11:00

דלקת חוליות מקשחת (ankylosing spondylitis-AS) הינה מחלה כרונית בעלת השפעה שלילית על איכות חיים הקשורה בבריאות (HRQoL) סקיקונומאב הינה נוגדן חד-שבטי מואנש כנגד IL-17A היעיל לטיפול בתסמינים של AS  והמשפר HRQoL.

מטרת המחקר היתה להעריך את ההשפעה של סקוקינומאב על HRQoL על ידי שימוש בשאלון ה-SF-36י(Short Form-36 Health Survey) במטופלים עם AS פעילה אשר עברו חלוקה מהזמן שעבר מאז האבחנה (שנתיים ויותר או פחות משנתיים).

המשתתפים חולקו באופן אקראי לקבל טיפול אינבו או סקוקינומאב במסגרת מחקר ה-MEASURE-1י(10 מ"ג/ק"ג תוך ורידי ולאחר מכן 150 או 75 מ"ג תת-עורי), MEASURE-2 (סקוקינומאב במינון 75 או 150 מ"ג) ו-MEASURE 4 (סקוקינומאב במינון 150 מ"ג עם וללא מנת העמסה). בשבוע 16 או בשבוע 24, כתלות בתגובת ASAS20, מטופלים שקיבלו אינבו עברו חלוקה אקראית לקבל סקוקינומאב. נתוני עבודה זו נאספו לאחר 52 שבועות למחקר.

במחקר השתתפו 739 מטופלים, 427 בקבוצות הטיפול ו-312 בקבוצות האינבו. 37% ו-36% ממשתתפי קבוצות הטיפול והאינבו, בהתאמה, אובחנו פחות משנתיים לפני הצטרפותם למחקר. הזמן הממוצע מאבחנת AS היה דומה עבור קבוצת הטיפול והאינבו הן עבור מטופלים עם אבחנה רצנטית והן עבור מטופלים עם מחלה ממושכת (0.8 שנים עבור משתתפים עם אבחנה קצרה משנתיים ו-11 שנים עבור משתתפים עם מחלה שאובחנה לפני יותר משנתיים).

החוקרים מצאו כי השינוי ב-PCS (שהוערך על ידי שאלון ה-SF-36) מתחילת המחקר ועד שבוע 16 בקבוצת הסקוקינומאב היה גדול מאשר בקבוצת האינבו הן עבור מטופלים עם מחלה שאובחנה לפני פחות משנתיים (אינבו: 2.1; סקוקינומאב; 5.53, p<0.0001) והן עבור מטופלים עם מחלה שאובחנה לפני שנתיים ויותר (אינבו: 3.03; סקוקינומאב: 5.81, p<0.0001).

בנוסף, נצפה שיפור מובהק סטטיסטית בציוני mental component summary עבור סקוקינומאב במינון 150 מ"ג לעומת אינבו במטופלים עם מחלה שאובחנה לפני פחות משנתיים (6.44 לעומת 2.11, p<0.01) אך לא במטופלים עם מחלה שאובחנה לפני יותר משנתיים.

אנליזה של תת-מרכיבי ה-SF-36 הדגימה שיפור עבור סקוקינומאב לעומת אינבו בכלל אוכלוסיית המחקר בכלל המשתתפים מלבד ה-Role-Emotional and Mental Health במטופלים שאובחנו לפני יותר משנתיים. בשבוע 16, שיעור המגיבים לפי ה-SF-36 היה גבוה באופן מובהק סטטיטסית בקבוצת הסקוקינומאב לעומת קבוצת האינבו ללא תלות מהזמן שעבר מאז האבחנה (פחות משנתיים - 73.6 לעומת 50.0%, p<0.01; יותר משנתיים - 69.8 לעומת 45%, p<0.0001). ככלל, השיפור ב-SF-36 ובתגובת ה minimal clinically important differences היה בולט יותר במטופלים שעברו פחות משנתיים מאז אבחנת המחלה מאשר בקבוצה עם מחלה ממושכת יותר.

החוקרים מסכמים כי סקוקינומאב במינון 150 מ"ג מובילה לשיפור משמעותי ומובהק סטטיסטית באיכות חיים הקשורה בבריאות ללא תלות מהזמן שעבר מאבחנת המחלה אך השיפורים היו בולטים יותר במטופלים עם אבחנה לאחרונה.

מקור: 

Deodhar, A. et al. (2019) EULAR

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת חוליות מקשחת,  מעקב ארוך טווח,  יעילות,  סקוקינומאב,  איכות חיים הקשורה בבריאות