• יו"ר: פרופ' מחמוד אבו שקרה
  • מזכירה: פרופ' דפנה פארן
  • גזברית: פרופ' מרב לידר
  • חברי הועד: פרופ' אורי אלקיים, פרופ' משנה דורון רימר, ד"ר יולנדה בראון, פרופ' יעקב אבלין, פרופ' ליאורה הראל
  • עורך האתר: פרופ' משנה דורון רימר
מחקרים

מה בין ההגדרות המקובלות של דלקת מפרקים מקשחת צירית, ודלקת חוליות מקשחת?

מחקר זה דגם כמה אלפי חולים שסבלו מספונדילוארטריטיס צירית, ובחן את מידת ההתאמה האבחונית בין שתי שיטות הגדרה ראומטולוגיות מקובלות

דלקת מפרקים (אילוסטרציה)
דלקת מפרקים (אילוסטרציה)

מטופלים הסובלים מדלקת מפרקים מקשחת (Spondyloarthritis) עם דלקת במפרקי הכסל (Sacroiliitis) לפי הדמיות, מסווגים באופן מקובל לפי הגדרות ניו יורק המותאמות (The modified New York (mNY) criteria) כחולי דלקת חוליות מקשחת (Ankylosing spondylitis). לאחרונה, החברה הבינלאומית להערכת דלקת מפרקים מקשחת (Assessment of SpondyloArthritis international Societyי[ASAS]) הגדירה חולים אלה כסובלים מדלקת מפרקים מקשחת צירית ומוכחת בהדמיות.

מטרתו של מחקר זה הייתה לבחון את מידת ההסכמה בין מדדי ניו יורק לדלקת חוליות מקשחת לבין מערכת ההגדרות של ASAS לדלקת מפרקים מקשחת צירית לפי הדמיה. כמו כן, נבחנו הסיבות לחוסר ההסכמה וההתאמה בין שני סוגי ההגדרות.

מטופלים שסבלו מכאבי גב למשך 3 חודשים ומעלה שאובחנו עם דלקת מפרקים מקשחת צירית עם דלקת במפרקי הכסל שהוכחה בהדמיה (לפי מדדי ההדמיה של הגדרות ניו יורק המותאמות), נבחרו מתוך 8 מחקרי עוקבה (ASAS, Esperanza, GESPIC, OASIS, Reuma.pt, SCQM, SPACE, UCSF). לאחר מכן, החוקרים חישבו את אחוז המטופלים שעמדו בהגדרות ASAS לדלקת מפרקים מקשחת צירית ומוכחת בהדמיות, מתוך קבוצת המטופלים שעמדו בהגדרות ניו יורק המותאמות. בוצע גם החישוב ההפוך, לפי 6 מחקרי עוקבה שכללו מידע מלא על המטופלים.

מתוך 3,882 שעמדו בכל המדדים של הגדרות ניו יורק המותאמות, 93% עמדו גם בהגדרות ASAS לדלקת מפרקים מקשחת צירית ומוכחת בהדמיות. בכיוון ההפוך, מתוך 3,434 מטופלים שעמדו בהגדרות ASAS לדלקת מפרקים מקשחת צירית ומוכחת בהדמיות, 96% עמדו גם בהגדרות ניו יורק המותאמות. הסיבה העיקרית לחוסר ההתאמה בין שתי שיטות ההגדרה הייתה גיל התחלת כאבי הגב שדווח על ידי המטופלים.

החוקרים הסיקו שכמעט כל החולים שסבלו מדלקת מפרקים מקשחת צירית עם דלקת במפרקי הכסל לפי הדמיה, עמדו הן בהגדרות ניו יורק המותאמות והן בהגדרות ASAS. ממצאים אלה תומכים בשימוש החליפי במונחים דלקת חוליות מקשחת ודלקת מפרקים מקשחת צירית המוכחת בהדמיות.

מקור: 

Boel, A. et al. (2019). Annals of the Rheumatic diseases. 78(11): 1545-1549

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת מפרקים מקשחת,  דלקת במפרקי הכסל,  דלקת חוליות מקשחת,  הגדרות ניו-יורק המותאמות,  הגדרות החברה הבינלאומית להערכת דלקת מפרקים מקשחת
תגובות