• יו"ר: פרופ' מחמוד אבו שקרה
  • מזכירה: פרופ' דפנה פארן
  • גזברית: פרופ' מרב לידר
  • חברי הועד: פרופ' אורי אלקיים, פרופ' משנה דורון רימר, ד"ר יולנדה בראון, פרופ' יעקב אבלין, פרופ' ליאורה הראל
  • עורך האתר: פרופ' משנה דורון רימר
מחקרים

השפעת בריסיטיניב ואדאלימומאב בהפחתת כאב ושיפור תפקוד בחולי דלקת מפרקים שגרונתית עם פעילות מחלה נמוכה

אנליזה ממחקר ה-RA-BEAM

מטופלים עם דלקת מפרקים שגרונית עלולים לחוות כאב ופגיעה תפקודית למרות שליטה טובה בפעילות המחלה. מחקר זה בחן את השיפור בכאב ופעילות גופנית במטופלים עם דלקת מפרקים שגרונתית מאוזנת-היטב לאחר 24 שבועות של טיפול עם ברסיטיניב, אדאלימומאב או אינבו כחלק ממחקר הפאזה III,יRA-BEAM.

במחקר השתתפו 1,010 חולי דלקת מפרקים שגרונתית פעילה עם תגובה לא מספקת למטוטרקס אשר קיבלו ברסיטיניב 4 מ"ג פעם ביום, אדאלימומאב 40 מ"ג כל שבועיים או אינבו יחד עם מטוטרקסט. בוצעה חלוקה של המשתתפים לקבוצה שנמצאת בהפוגה, קבוצה של הפוגה או פעילות מחלה נמוכה וקבוצה שבה המשתתפים לא השיגו הפוגה ולא השיגו פעילות מחלה נמוכה בשבוע 24.

במטופלים שהיו בהפוגה או פעילות מחלה נמוכה (310 משתתפים) נמצא כי ברסטיניב מובילה לשיפור גדול יותר בכאב ותפקוד גופני לאחר 24 שבועות מאשר אינבו (p<0.001 ו-p<0.01, בהתאמה) ואדאלימומאב (p<0.05 עבור שני המדדים). עבור שני התוצאים שנבדקו לא היה הבדל מובהק סטטיסטית בין אדאלימומאב ואינבו. שיעור המטופלים בהפוגה או עם פעילות מחלה נמוכה שהיו עם כאב מינימלי או ללא כאב ועם תפקוד גופני תקין היה גדול באופן מספרי בקבוצת הברסטיניב לעומת קבוצת האינבו.

החוקרים מסכמים כי ברסטיניב 4 מ"ג, הניטלת פעם ביום, מביאה לשיפור מוגבר של כאב ותפקוד גופני במטופלים עם דלקת מפרקים שגרונתית מאוזנת-היטב. ממצאים אילו מרמזים כי לבריסטיניב יש השפעות נוספות, מעבר לאימונומודולציה.                                                                                                             מקור:   

Fautrel, B. et al. (2019) Journal of Clinical Disease. 8(9), E1394

Olumiant is indicated for the treatment of moderate to severe active rheumatoid arthritis in adult patients who have responded inadequately to, or who are intolerant to one or more disease-modifying-anti-rheumatic drugs. Olumiant may be used as monotherapy or in combination with methotrexate

For full information please refer to MOH approved Olumiant PI

PP-BA-IL-0110

בחסות חברת אלי לילי

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת מפרקים שגרונית,  כאב,  אדאלימומאב,  תפקוד,  ברסטיניב,  עיכוב JAK