• יו"ר: פרופ' מחמוד אבו שקרה
  • מזכירה: פרופ' דפנה פארן
  • גזברית: פרופ' מרב לידר
  • חברי הועד: פרופ' אורי אלקיים, פרופ' משנה דורון רימר, ד"ר יולנדה בראון, פרופ' יעקב אבלין, פרופ' ליאורה הראל
  • עורך האתר: פרופ' משנה דורון רימר
מחקרים

עלייה בהיארעות אשפוזים דחופים בשל שיגדון

במחקר זה נמצאה עלייה בהיארעות אשפוזים דחופים בשל שיגדון וירידה של חצי בהאירעות האשפוזים בשל דלקת מפרקים שגרונית

צילום רנטגן - גאוט ברגל שמאל (מקור: ויקיפדיה)
צילום רנטגן - גאוט ברגל שמאל (מקור: ויקיפדיה)

מטרת המחקר הייתה לתאר את המגמה הנוכחית של אשפוזים דחופים באנגליה בשל שיגדון, בהשוואה לדלקת מפרקים שגרונית. בנוסף ביקשו החוקרים לתאר את המגמה הנוכחית בנוגע למרשמים הנפוצים לשיגדון.

החוקרים אספו נתונים מתוך ה-UK National Health Service (NHS) Digital Hospital Episode Statistics על מנת לחשב את היארעות האשפוזים הבלתי מתוכננים עם אבחנה ראשונית של שיגדון או דלקת מפרקים שגרונית במבוגרים באנגליה בין אפריל 2006 למרץ 2017.

החוקרים בדקו את הנתונים אשר תועדו ב-NHS Digital Community Prescription בנוגע לאלופרינול, פבוקסוסטאט וכולכיצין במשך אותה תקופה.

תוצאות המחקר הראו כי היארעות האשפוזים הבלתי מתוכננים בשל שיגדון עלתה ב-58.4% במשך תקופת המחקר, מ-7.9 אשפוזים ל-100,000 איש ב-2006/7 ל-12.5 אשפוזים ל-100,000 איש ב-2016/17 (p < 0.0001).

היארעות האשפוזים הבלתי מתוכננים בשל דלקת מפרקים שגרונית ירדה בחצי במשך תקופת המחקר, מ-8.6 אשפוזים ל-100,000 איש ב-2006/7 ל-4.3 אשפוזים ל-100,000 איש ב-2016/17 (p < 0.0001).

מספר המרשמים שנתנו בקהילה לאלופרינול וכולכיצין עלה ב-71.4% ו-165.6%, בהתאמה, מאז 2006 (p < 0.0001). מספר המרשמים לפבוקוסטאט עלה פי 20 מאז 2010 (p < 0.0001).

מסקנת החוקרים הייתה שמספר אשפוזים בשל שיגדון באנגליה עלה בין 2006 ל-2017, לצד עלייה בכמות המרשמים לטיפולים בשיגדון. היארעות האשפוזים הדחופים בשל דלקת מפרקים שגרונית ירדה בחצי לאורך אותה תקופת זמן. נתונים אלה מראים על צורך בפיתוח טיפולים אגרסיביים ממוקדים למחלת השיגדון.

מקור: 

Mark D. Russell et. al (2020) The Journal of Rheumatology DOI: 

נושאים קשורים:  מחקרים,  שיגדון,  דלקת מפרקים שגרונית,  אפידמיולוגיה
תגובות