• יו"ר: פרופ' מחמוד אבו שקרה
  • מזכירה: פרופ' דפנה פארן
  • גזברית: פרופ' מרב לידר
  • חברי הועד: פרופ' אורי אלקיים, פרופ' משנה דורון רימר, ד"ר יולנדה בראון, פרופ' יעקב אבלין, פרופ' ליאורה הראל
  • עורך האתר: פרופ' משנה דורון רימר
כנסים

מושב וירטואלי המוקדש לסקלרודרמה כחלק מהכנס השנתי

13 בספטמבר 2020 | 19:00-21:00

נושאים קשורים:  כנסים
תגובות