• יו"ר: פרופ' דפנה פארן
  • חברי הועד: פרופ' מרב לידר, ד"ר יולנדה בראון, ד"ר שירלי אורן, ד"ר דורון רימר, ד"ר ויקטוריה פורר, פרופ' פנחס השקס, פרופ' מחמוד אבו-שקרה
  • עורך האתר: פרופ' משנה דורון רימר
  • ועדת ביקורת: פרופ׳ דן כספי , פרופ' ראובן מדר, פרופ' פנינה לנגביץ
מחקרים

מחלת קוואסקי עשויה להעלות את הסיכון למחלות צרברווסקולריות

ילדים שאובחנו עם מחלת קוואסקי נמצאו בסיכון גבוה יותר למחלות צרברווסקולריות. בסיכון מיוחד נמצאו חולי קוואסקי עד גיל 5, שאצלם נמצא שיעור גבוה עוד יותר של מחלות צרברווסקולריות

02.01.2022, 15:07

בחקירות אפידמיולוגיות שנעשו בעבר לצורך בחינת הקשר בין מחלת קוואסקי (KD) לבין מחלות צרברווסקולריות נמצאו תוצאות סותרות. לכן, החוקרים ביצעו אנליזה לבחינת הנושא באמצעות מחקר עוקבה אחורני מבוסס אוכלוסייה. השערת המחקר הייתה כי מחלת קוואסקי עשויה להוות גורם סיכון למחלות צרברווסקולריות עתידיות.

במסגרת המחקר שפורסם בכתב העת 'Stroke', החוקרים אספו נתונים ממסד הנתונים 'National Health Insurance Research Database of Taiwan'. נתוני המחקר כללו ילדים (בגילאי 0-18 שנים) עם מחלת קוואסקי (n = 8,467). הנתונים על כל חולה קוואסקי נאספו מהשנה הראשונה של המחקר (שהוגדרה כשנת הבסיס). על כל חולה קוואסקי נאספו נתונים של ארבעה ילדים ללא המחלה, אשר תאמו לקבוצת החולים מבחינת מין, רמת האורבניות של אזור המגורים, ותעסוקת ההורים. הילדים נבחרו באקראיות לצורך קבוצת עוקבה, ללא קוואסקי (n=33,868).

תקופת המעקב נמשכה מינואר 2000 ועד ה-31 בדצמבר 2012, וחושבה בשנות-אדם (follow-up person-years) לכל מטופל. זהו הזמן בין ה- index date ועד לאבחנה במחלה צרברווסקולרית, מוות, או סוף שנת 2012. בנוסף, החוקרים השוו את שיעור המחלות צרברווסקולריות בין שתי הקבוצות באמצעות היארעות, יחס שיעורי ההיארעות (incidence rate ratio) ורווח בר-סמך של 95% (CI).

שיעור ההיארעות הכולל של המחלות הצרברווסקולריות בעוקבת חולי קוואסקי נמצא כגבוה יותר פי 3.19 לעומת עוקבת הביקורת. זהו שיעור גבוה יותר באופן מובהק (14.73 לעומת 4.62 על כל 100,000 שנות אדם). הסיכון הכולל של מחלות צרברווסקולריות נותר גבוה יותר בעוקבת הקוואסקי (יחס סיכונים מתוקנן 3.16 [CI 1.46-6.85]). כמו כן, החוקרים מצאו כי בקבוצת הקוואסקי, ילדים בני < 5 הראו סיכון גבוה יותר באופן מובהק למחלה צרברווסקולרית בהמשך (יחס סיכונים מתוקנן 3.14 [CI 1.43-6.92]).

החוקרים מסכמים כי במחקר עוקבה אחורני זה, נמצא כי מחלת קוואסקי עשויה להעלות את הסיכון למחלה צרברווסקולרית עתידית, וביתר שאת בקרב חולים הצעירים מגיל 5 שנים.

מקור:

Lin, C.-H., Lai, J.-N., Lee, I.-C., Chou, I.-C., Lin, W.-D., Lin, M.-C., & Hong, S.-Y. (2021). Kawasaki Disease May Increase the Risk of Subsequent Cerebrovascular Disease. Stroke. https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.120.032953

נושאים קשורים:  מחקרים,  תסמונת קוואסקי,  מחלות צרברווסקולריות,  וסקוליטיס
תגובות