מועד התחלה: 24 באוקטובר 2019, 09:00
מועד סיום: 24 באוקטובר 2019, 10:00
מיקום: פרטים יפורסמו בהמשך