קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: רופאים
איזור: כל הארץ

לרשות לזכויות ניצולי שואה דרוש/ה רופא/ה אחראי/ת לשיקום
מספר מכרז 75245

הרשות לזכויות ניצולי שואה
תל-אביב
מתח דרגות 8-6 בדירוג רופאים
היקף משרה 100%

צפייה במשרה, הגשת מועמדות בצורה מקוונת וקבלת מענה ע"י נציג/ה שירות באמצעות צ'אט באתר האינטרנט של נציבות שירות המדינה שכתובתו היא:WWW.CSC.GOV.IL

על המועמדים/ות לצרף את המסמכים הבאים: קורות חיים, רישיון ישראלי לעסוק ברפואה.
תואר מומחה באחד ממקצועות הקליניים, רצוי בשיקום, גריאטריה או משפחה.
אישור מעסיק המעיד על שנתיים ניסיון לפחות לאחר קבלת תואר מומחה.

מועד אחרון לקבלת המועמדויות: כו' באלול, תשע"ט (26.09.2019)