• יו"ר: פרופ' מחמוד אבו שקרה
  • מזכירה: פרופ' דפנה פארן
  • גזברית: פרופ' מרב לידר
  • חברי הועד: פרופ' אורי אלקיים, פרופ' משנה דורון רימר, ד"ר יולנדה בראון, פרופ' יעקב אבלין, פרופ' ליאורה הראל
  • עורך האתר: פרופ' משנה דורון רימר

החדשות

03.04.2020, 11:39
03.04.2020, 11:20
03.04.2020, 11:03
02.04.2020, 18:37
02.04.2020, 14:48
02.04.2020, 09:53
02.04.2020, 09:16
02.04.2020, 08:47