• יו"ר: פרופ' מחמוד אבו שקרה
  • מזכירה: פרופ' דפנה פארן
  • גזברית: פרופ' מרב לידר
  • חברי הועד: פרופ' אורי אלקיים, פרופ' משנה דורון רימר, ד"ר יולנדה בראון, פרופ' יעקב אבלין, פרופ' ליאורה הראל
  • עורך האתר: פרופ' משנה דורון רימר

החדשות

28.03.2020, 13:39
26.03.2020, 14:37
26.03.2020, 14:28
26.03.2020, 11:36
26.03.2020, 11:16
26.03.2020, 10:24
26.03.2020, 09:49
26.03.2020, 08:29