• יו"ר: פרופ' מחמוד אבו שקרה
  • מזכירה: פרופ' דפנה פארן
  • גזברית: פרופ' מרב לידר
  • חברי הועד: פרופ' אורי אלקיים, פרופ' משנה דורון רימר, ד"ר יולנדה בראון, פרופ' יעקב אבלין, פרופ' ליאורה הראל
  • עורך האתר: פרופ' משנה דורון רימר

פודקאסט

18.01.2018, 12:41
13.09.2017, 14:28
02.08.2017, 11:55
26.07.2017, 12:15
20.07.2017, 13:24
06.07.2017, 14:45